செவ்வாய், 16 செப்டம்பர், 2014

உலக இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கிய மாநாடு குறித்த கலந்துரையாடல்

(07.04.2013) முஸ்லிம் காங்கிரஸின் தலைமையகமான 'தாருஸலாமில்' இலங்கையில் நடைபெறவிருக்கும் உலக இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கிய மாநாடு குறித்த கலந்துரையாடல் நடைபெற்ற நிகழ்வின் போதுகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக